ترجمه تخصصی وترجمه مقاله

موسسه پارس

ترجمه متن صنایع غذایی

ترجمه متن صنایع غذایی

رشته صنایع غذایی

ترجمه متن صنایع غذایی

ترجمه متن صنایع غذایی

صنایع غذایی به علوم و صنایعی گفته می شود که به مطالعه  تمامی عملیاتی که پس از برداشت محصولات باغی و زراعی و صید و ذبح دام انجام می گردد و مواد خام غذایی حیوانی و گیاهی را تبدیل به مواد غذایی آماده مصرف  می کند می پردازد که این عملیات شامل روش های تولید،بسته بندی،فرآوری،تبدیل،نگه داری و کنترل کیفیت و … می باشد.رشته صنایع غذایی در گذشته با نام مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع فرآورده های کشاورزی در دانشگاه های کشورمان ارائه می شد ولی از سال 1371 به رشته علوم و صنایع غذایی تغییر نام پیدا کرد.این رشته توسط داوطلبان گروه های علوم تجربی و علوم ریاضی انتخاب می شود.هدف از این رشته آموزش متخصصینی می باشد که عملیات کنترل کیفیت،نگه داری محصولات کشاورزی،تبدیل مواد غذایی،مسئولیت و هدایت و نظارت فنی در واحدهای تولیدی فرآورده های گوناگون غذایی و بهینه سازی و کمک  به طراحی خطوط تولید در کارخانه های صنایع غذایی را در بر می گیرد.

با توجه با اینکه غذا یک کالای استراتژیک در کشورها محسوب می شود پس نیاز به روش های نوین تولید و نگه داری دارد.رشد بی رویه جمعیت و در پی آن کاهش منابع غذایی نقش و اهمیت این رشته را در کاربرد روش های علمی مفید به منظوربهبود کیفیت و افزایش تولید محصولات دامی و کشاورزی و در پی آن کاهش ضایعات محصولات بیان می کند.وظیفه اصلی متخصصان این رشته بهداشت مواد غذایی در فرآیند تولید و کنترل کیفی محصولات است و رابطه نزدیکی با سلامت افراد جامعه دارد.

گرایش های رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی در مقطع کارشناسی ارشد:

-مهندسی صنایع غذایی         -علوم مواد غذایی          -فناوری تبدیل مواد غذایی         -بیوتکنولوژی مواد غذایی

-زیست فناوری مواد غذایی

گرایش مهندسی صنایع غذایی:

این گرایش به مطالعه مدل سازی، اصول طراحی و پایه های دانش فنی و تجهیزات،بومی سازی تکنولوژی ها و تجهیزات و ماشین آلات جدید مورد استفاده در صنایع غذایی،بهینه سازی و کنترل ماشین آلات و تجهیزات و فرآیندهای غذایی و بسته بندی مواد غذایی می پردازد.فارغ التحصیلان این گرایش مهندسین صنعت غذا نامیده می شوند.

گرایش علوم مواد غذایی:

این گرایش به بررسی مجموعه علوم پایه ای که در تمام گرایش هایی که در ارتباط با تبدیل و فرآوری و مهندسی صنایع غذایی مورد نیاز می باشند می پردازد.دیگر تخصص ها و گرایش ها با کمک توانایی ها و مهارت های متخصصان این گرایش می توانند تکنیک های صحیح را اتخاذ کنند.شاخه های اصلی آموزش و تحقیق در گرایش علوم مواد غذایی شامل بیوشیمی،میکروبیولوژی مواد غذایی،شیمی مواد غذایی و دیگر خواص کیفی مواد غذایی می باشند.

گرایش فناوری تبدیل مواد غذایی:

این گرایش به مطالعه کاربرد علوم صنایع غذایی در بسته بندی،نگهداری،انتخاب،فرآیند و توزیع مواد غذایی می پردازد.با توجه به اینکه حجم زیاد ضایعات و همینطور عدم استفاده بهینه و موثر از فرآورده های جانبی بخش کشاورزی از معضلات و مشکلات کشورهای در حال توسعه می باشد آموزش نیروی متخصص در این زمینه برای بازدهی بالای این بخش و داشتن توانایی و مهارت های تحقیقاتی،مدیریتی و راهبردی از اهداف این گرایش است.دانشجویان در این گرایش در مورد روش های نگهداری محصولات غذایی گوناگون و فرآیند تولید آن ها،تبدیل مواد و محصولات اولیه دامی،کشاورزی و دریایی به محصولات و موادی با ارزش افزوده بالا همراه با قابلیت بسته بندی و نگهداری این محصولات در شرایط مختلف دانش و اطلاعات کاملی کسب می کنند.